Website - KV De Boemerang

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

In Memoriam Jan Jonker.
Helaas ontvingen we het bericht dat medeoprichter van kV De Boemerang en onze eerste voorzitter Jan Jonker op woensdag 5 oktober is overleden. Dit 2 dagen voordat hij 86 jaar zou worden.

Jan was de man die ons in Schijndel vertelde over dat andere spelletje “Gemengd Korfbal!”: jongens en meiden samen!!!
Wij wisten voordien niet beter als dat korfbal alleen met vrouwen gespeeld werd, maar dat veranderde toen Jan vanwege zijn werk vanuit Amsterdam in Schijndel kwam wonen. Dat korfbalspel stond een aantal mensen wel aan en al snel werden er plannen uitgewerkt om dat ook in Schijndel te gaan introduceren. Onder de bezielende leiding van Jan werd dan ook al snel De Boemerang opgericht. Het resultaat van dat enthousiasme van Jan is nu al 40 jaar zichtbaar en het gemengd korfbal heeft dan ook zijn plek gevonden hier in Schijndel.
We wensen zijn naasten dan ook veel sterkte toe in de komende tijd om dit verlies te verwerken.

Jan, rust zacht, en voor ons ben je altijd “zichtbaar” wanneer we binnen de club actief zijn.

Het bestuur

Home | Nieuws | De Boemerang | Agenda | Competitie | Aktiviteiten | Contact | Mednetwerk | Algemene Site Map
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu